Garantija

Mes garantuojame už savo gaminius

GARANTIJOS TERMINAS BALDAMS IR JŲ DALIMS

 • Stumdomųjų durų mechaninių elementų judančių dalių patvarumui suteikiama 10 metų garantija.
 • Korpusiniams baldams suteikiama 12 mėnesių garantija.
 • Halogeninių šviestuvų transformatoriams suteikiama 6 mėnesių garantija.
 • Halogeninėms lemputėms suteikiama 2 savaičių garantija.
 • Papildomai įrangai suteikiama šių prekių gamintojo garantija tokiam laikotarpiui, kuris numatytas šių prekių garantijos suteikimo dokumentuose.

Garantiniu laikotarpiu nustatytus kokybinius neatitikimus mes ištaisome, sukomplektuojame arba pakeičiame kokybiškais savo sąskaita, o pasibaigus garantiniam laikotarpiui, suteikiamos remonto-aptarnavimo paslaugos.

 

GARANTIJOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 • Garantija  taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
 • Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.
 • Natūralaus medžio tekstūros ar atspalvio nevienodumai, šakų sandaros  nelaikomi prekių kokybės trūkumais.
 • Garantija nėra taikoma natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam susidėvėjimui, stiklo dūžiui, mechaniniams medžiagos pažeidimams bei nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų įsikišimo (pažeidimų ir pan.), užteršimo, nelaimingų ar nenugalimos jėgos aplinkybių poveikiui.
 • Garantija nėra taikoma, kai konstrukcija eksploatuojama netinkamomis sąlygomis: jei patalpose didelis temperatūros ir drėgnumo svyravimas, jei produkcija naudojama aktyvių cheminių medžiagų arba padidinto drėgnumo aplinkoje.

 

SVARBU ŽINOTI

 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
 • Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: PVM sąskaitą-faktūrą,  pirkimo čekį, garantijos sertifikatą.

Saugokite šiuos dokumentus, neišmeskite jų iki garantinio termino pabaigos.

Galite mumis pasitikėti